Online bloeiklas: Hoe heeft je opvoeding je gevormd?

Woensdag 3 maart 19:30 - 21:30 uur
via Zoom

Op weg naar volwassenheid neem je (on)bewust allerlei dingen mee vanuit het thuisfront. Je ouder(s) en/of verzorger(s) bepalen een lange tijd de regels van je leven. Ze planten zaadjes die uitgroeien tot denkbeelden, normen en waarden die je hebt (of misschien wel niet meer). Hoe kijk je naar wat je van huis uit hebt meegekregen?

Tradities binnen het opgroeien staan volgens socioloog Marlies Buchman lang niet meer zo vast als vroeger. Eerst ging je naar school, werken, trouwen en samenwonen, nu is dat veel flexibeler. Welke verwachtingen hebben jouw ouder(s) en/of verzorger(s) jou meegegeven in dit opzicht? Tijdens deze avond maak je de balans op. We kijken met een antropologische en sociologische blik naar hoe je opvoeding je heeft gevormd. Je maakt een levenslijn en reflecteert op hoe je bent gekomen waar je nu staat, maar ook over hoe je verder gaat. Trek je kinderschoenen aan en stamp in de plassen van je opvoeding!

Wegens verlenging van de avondklok, vindt deze bloeiklas online plaats via Zoom. Na aankoop van je ticket ontvang je uiterlijk 1 uur voor de workshop een Zoom-link.

 
 
Wat kun je verwachten?

Bloeiklassen zijn inspirerende workshops waarin we thema’s bespreken die verder gaan dan de dagelijkse praktijk. Denk bijvoorbeeld aan: het leven, de liefde, relaties, vriendschap, carrière en identiteit. Misschien stel je jezelf weleens de vraag; wat vind ik echt belangrijk? Of wat drijft mij en past dat wel bij mij? Met ontregelende oefeningen en in een experimentele setting zetten we je aan tot denken en actie. Dat betekent dat we niet blijven hangen bij de theoretische kennis maar dat we ook actief aan de slag gaan. Zodat je met nieuwe inzichten en een concrete stap naar huis gaat.


Voor wie?

De activiteiten van de Kwekerij zijn bedoeld voor alle studenten en young professionals die willen bloeien tussen 18-35 jaar, van alle afkomsten, genderidentiteiten en seksuele voorkeuren. Houden de prijzen je tegen om te komen? Stuur dan een mailtje naar info@kwekerijamsterdam.nl, dan bespreken we wat er wel mogelijk is! We denken graag met je mee. De Kwekerij is helaas (nog) niet rolstoeltoegankelijk. Wel kun je de bloeiklas online bijwonen of kunnen we samen een andere creatieve oplossing zoeken die voor je werkt. Twijfel je om een andere reden over de toegankelijkheid tot een van onze evenementen, stuur dan ook een mailtje naar info@kwekerijamsterdam.nl. We hopen je snel te ontmoeten!