Over ambitie gesproken

ruben-hoekstra-auteur-de-kwekerij
Handelen naar de aanname dat het goedkomt
oktober 3, 2019
Bloeiklas-hoe-ontdek-je-wat-je-wilt-de-kwekerij-de-kas-amsterdam
Hoe ontdek je wat je wilt?
oktober 16, 2019
 

Over ambitie gesproken

Door Guy Wijnen

***English below***

Afgelopen dinsdag was ik gastspreker bij Deloittes Leaders of the Future Event. Ik mocht iets vertellen over “leading the millennial workforce”. Woorden als purpose, inspirational leadership en ambitie kon ik niet aan me voorbij laten gaan. Want wat drijft deze generatie starters (grofweg uit 1980 - 2000)? Hoe leid je ze en hoe houd je ze binnen de organisatie? 

Mijn verhaal bestond uit drie korte lessen. De eerste klinkt simpel, maar vraagt veel van iemand die druk is met van alles: luisteren. Luister naar millennials! Ze zitten vol idealen, goede ideeën en willen er liever vandaag dan morgen mee aan de slag. Ten tweede vertelde ik de aanwezige c-suite leiders – een mooi woord voor de hoge bazen – dat ze het beste kunnen leiden door het goede voorbeeld voor te geven; to lead by example. Dit vraagt dat je weet waarom je doet wat je doet, en dat je daar te allen tijden voor durft te gaan staan. Niet makkelijk, maar wel het meest inspirerend. Ten derde gaf ik ze een inkijkje in de innerlijke tegenstrijdigheid van millennials. We willen vrijheid en zekerheid, een huis kopen en op wereldreis. Hoe is dat alles te verenigen? Niet! Is het korte antwoord. Geef millennials vrijheid maar geef ze ook grenzen.

Grenzen zijn wat we (ja ook ik, geboren in 1989) nodig hebben. Om ons enthousiasme in te perken. Om al onze ideeën te kanaliseren. Om van idealen naar pragmatisme te komen. En natuurlijk om ons te leren stoppen. Wanneer is goed goed genoeg? Wanneer mag je je werk even neerleggen? Ook dat moeten we leren, want het gaat nog veel te vaak mis.

Dan terug naar mijn ambitie, want die brengt me tot dit verhaal. Wat deed ik bij Deloitte? Mijn ambitie is om mensen tot bloei te brengen door kennis, ervaring en waardevolle inzichten te delen. Mijn impact gaat over mensen die een betekenisvol leven leiden, omdat ze bijdragen aan een mooiere wereld. Na de ted-talks waren er groepsgesprekken. En wat bleek? Alle aanwezige leiders van onder andere Aberkyn, Nike, Under Armour, Oracle, Hogeschool van Amsterdam, Wageningen University, advocatenkantoren en andere organisaties willen allemaal een positieve impact maken. Dat noem ik gezonde ambitie! Bedankt Deloitte, voor deze ervaring.

Ben je zelf ook een millennial of voel je je een millennial en vraag je jezelf weleens af waar doe ik het allemaal voor? Kom dan op 1 november naar ons Mestival over ambitie en ontdek wat gezonde ambitie is! Of lijkt het je leuk om meer van mij te horen? Ik wissel graag van gedachten! Mail gerust naar guy@kwekerijamsterdam.nl.


---

Speaking about ambition

Last Tuesday I was a guest speaker at Deloitte's Leaders of the Future Event. I was invited to share my thoughts on "leading the millennial workforce". This implied speaking about purpose, inspirational leadership and ambition. Since that’s what drives most of this generation’s starters (roughly from 1980 - 2000). I answered the burning question of the c-suite leaders present. How do you “manage” them? How do you keep them within your organistion? And most important: How do you inspire them?

My talk consisted of three lessons. The first one sounds simple, but requires a lot from someone with a busy schedule: listening. Listen to millennials! They are full of great ideas, ideals and they want start working on them rather today than tomorrow. Secondly, I told the leaders that their best take on inspring millennials is to lead by example. Show what you stand for and dare to live it - also in the midst of troubled times. Of course this requires that you know what’s your bigger picture and what it exactly is that you strive for. Not easy, but the most inspiring! Third, I gave them an insight into the contradictory mindset of millennials. We want freedom and security, buy a house and travel the world. How can all this be reconciled in one person? The short answer: it cannot! Give millennials freedom and constraints. 

Constraints is what we need next to the freedom. To limit our enthusiasm. To channel all our ideas. To move from ideals to pragmatism. And teach us to stop. When is good good enough? When can you put your work down? We still have a lot to learn, because it goes wrong way too often.

Then back to my ambition, because that covers the entire story. Why did I end up at Deloitte? My ambition is to make people flourish. By sharing my knowledge, experience and valuable insights. My impact is about people who lead meaningful lives because they contribute to a better world. In the breakout sessions after the talks there were lots of leaders of Aberkyn, NikeUnder Armour, Oracle, Hogeschool van Amsterdam, Wageningen University, law firms and other organisations all willing to make a positive impact. Thank you Deloitte for this experience!

Do you feel ambitious and a typical millennial with typical millennial issues ;) Come to our festival about ambition (and practice your Dutch) on the 1st of November. Where you will discover what a healthy and balanced ambition has to offer you! Want to know more about me? I'm always in for a chat! Just send an e-mail to guy@kwekerijamsterdam.nl